travel

2010/Apr/19

 

 
เรื่องทริปที่ไปตะลุยมาเดี๋ยวไว้มาพาทัวร์เอนทรีหน้าจ้ะ
 
เอนทรีนี้เอาน้ำจิ้มไปก่อน
 
 
 
http://item.slide.com/r/1/250/i/ax1unk165z-E3_MSNNRsHvZKAaCvH8Is/
 
พิจิตร-เชียงใหม่
 
 
 
http://item.slide.com/r/1/29/i/zE2a8cj_6D8SUGrP_6sdXi9_NAzdsSOf/
 
รอบคูเมือง-เชียงใหม่
 
(รถคันสุดท้ายนี่...)
 
 
 http://item.slide.com/r/1/93/i/un42pXkr5z8xHEp3w55_7IYCIzoF33d8/
 
วัดร่องขุ่น-เชียงราย
 
 
 
 
 
 
 หลังจากทิ้งท้ายไว้ในเอนทรีก่อนว่าสาดดีมีรางวัล
 
เลยเอาของฝากมาให้ยลกัน
 
มีทั้งหมด  3  ชิ้นเ้ด้อ
 
http://item.slide.com/r/1/55/i/EjvYVYpx3T-UC_v7ANFm1zi99hBfD1E-/
 
เดี๋ยวไว้มาจับฉลากเย็นนี้
 
จากคอมเม้นในเอนทรีก่อนปิดลุ้นโชคที่  44  คอมเม้นนะจ๊ะ
 
 
 
 
 
 
ผลจับฉลากออกมาแล้วค่า
 
 
ผ้าคลุมไหล่ ตกเป็นของคอมเม้นที่ 27
 
 
กระเป๋าห้อยมือถือสีแจ่มตกเป็นของคอมเม้นที่  36
 
คุณ   cii³
 
ชิ้นสุดท้ายกระเป๋าห้อยมือถือเด็กดอย ตกเป็นของคอมเม้นที่  10 ค่า
 
คุณ    sansanae
 
 
 
 
ผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านรบกวน EMS ที่อยู่มา
 
เพื่อรับของฝากจากเชียงใหม่ด้วยนะเจ้า
 
 
 
 
nana